จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น จัดงาน DronTech Asia 2024 โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย

โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าโดรนมักถูกใช้ในหลายแวดวงอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้ โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ ทั้งเพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัย ด้วยศักยภาพของโดรนที่ครอบคลุมการทำงานในหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมจึงนำโดรนเข้ามาใช้งาน เพื่อลดปัญหาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และลดต้นทุน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง โลจิสติกส์ และคลังสินค้า การถ่ายทำภาพยนตร์และการถ่ายภาพ กีฬาและความบันเทิง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและภัยพิบัติ การค้นหาและช่วยเหลือ 

อย่างไรก็ตาม หลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและทั่วโลกใช้เทคโนโลยีโดรนมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) และอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง (Transport) ส่งผลให้มูลค่าตลาดของโดรนอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,205 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573