tidkao

Read more »

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ สสส. เปิด “รายงานสุขภาพคนไทย 2567” พบคนไทยหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพมากขึ้น วัยเรียนใช้อินเทอร์เน็ตไปกับสื่อ Social มากที่สุด–พนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักและขาดมาตรการที่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยโดยตรง รวมไปถึงประเด็นความเครียดที่พบในทุกช่วงวัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล …

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา