สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ สสส. เปิด “รายงานสุขภาพคนไทย 2567” พบคนไทยหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพมากขึ้น วัยเรียนใช้อินเทอร์เน็ตไปกับสื่อ Social มากที่สุด–พนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักและขาดมาตรการที่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยโดยตรง รวมไปถึงประเด็นความเครียดที่พบในทุกช่วงวัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุม ‘ฟอรั่มรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2567’ ณ ห้องประชุม 201 สสส. เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล/สถิติสำคัญด้านสุขภาพกับ สสส. และภาคี โดยมีเรื่องพิเศษประจำฉบับ ปีนี้ คือ “ความเครียด ภัยเงียบของสังคมคนไทย” รับกับสถานการณ์ความเครียดหลังโควิด-19 และภัยร้ายจากความเครียดที่แนวโน้มดูจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างมากต่อคนไทย
การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา: ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม, สสส. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. กล่าวเปิดการประชุม, รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และในฐานะหัวหน้าโครงการรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2567 กล่าวแนะนำรายงานสุขภาพคนไทย