สสว.ร่วมมือกับ ส.อ.ท. ดัน SME โตต่อเนื่อง จัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย 24 – 26 ส.ค. นี้


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP มากกว่า 4 แสนล้านบาทนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “มาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. ส่งเสริมสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้เอสเอ็มอีมีแต้มต่อด้านราคาร้อยละ 10 และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand หรือ MiT ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้แต้มต่อเพิ่มอีกร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 15 หากจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องซื้อจากเอสเอ็มอีก่อน โดยเอสเอ็มอีที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว ซึ่งในปี 2565 สสว. ได้เผยแพร่มาตรการในวงกว้าง ทำให้มี SME เข้ามาลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP สูงถึงกว่า 150,000 ราย มีสินค้าและบริการให้เลือกซื้อกว่า 1,100,000 รายการ โดยที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอีที่อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 30 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 41 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น สสว.จึงได้ผลักดัน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 สสว. ได้จัดกิจกรรม Roadshow ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐและขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ SME สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 45 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และมีเป้าหมายจะผลักดันไปจนถึงร้อยละ 50”นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า      “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ SME โดยจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand โดยผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนระบบ THAI SME-GP และผ่านการบ่มเพาะพัฒนาจากโครงการของ สสว. ซึ่งในกิจกรรมก็ออกแบบให้มีทั้งการค้าแบบ B2B และ B2C มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยผู้ลงทะเบียนเข้างานจะได้รับนามบัตรดิจิทัล D-Card ซึ่งสะดวกกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าได้มากขึ้น”


นอกจากโอกาสทางการค้าและได้จับจ่ายซื้อของภายในงานแล้ว สสว.ยังมีไฮไลท์ต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการตลอด 3 วัน อาทิ การบริการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP และ SME ONE ID การบริการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการ BDS (SME ปังตังได้คืน) การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปยังจะได้รับความรู้และความบันเทิงตลอด 3 วันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์ SME การอัปเดตเทรนด์การตลาดปี 2567 การบริหารต้นทุนในกิจกรรมสำหรับ SME การวางฮวงจุ้ยอย่างไร ให้ออฟฟิสปัง โดยการจัดงานครั้งนี้ สสว. คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP มากกว่า 4 แสนล้านบาท การจัดงาน SME GP DAY หนึ่งปีมีครั้งเดียว มางานเดียวได้ครบทั้งความรู้และโอกาสทางธุรกิจ ยังได้อัปเดตเทรนด์สินค้าใหม่ๆ และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจ พร้อมรับของสัมมนาคุณอื่น ๆ อีกมากมาย“สสว.เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย”
ใหม่กว่า เก่ากว่า